Регламент виконавчого комітету

Регламент виконкому Козівської сільської ради

І. Загальні положення.
1. Цей регламент відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» регулює організаційно-процедурні питання виконавчого комітету Михайлівської сільської ради (далі виконкому).
2. Розгляд у виконкомі питань, що належать до його повноважень, проводиться головою, заступником, секретарем ради та комісіями при виконкомі, утвореними радою.
ІІ. Розподіл обов’язків між членами виконкому, планування роботи.
3. Розподіл службових обов’язків між членами виконкому, працюючими на постійних посадах здійснюється згідно їх функціональних обов’язків, затверджених сільським головою.
4. Робота виконкому проводиться за річним, а у разі потреби – за оперативними планами, які затверджуються рішенням виконкому.
5. Плани роботи виконкому повинні передбачати заходи, спрямовані на реалізацію регіональної політики виконання Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, програм соціально-економічного розвитку, здійснення власних та делегованих повноважень органів виконавчої влади.
6. Плани роботи виконкому повинні включати:
– перелік актуальних питань, пов’язаних з реалізацією заходів соціально-економічного розвитку території, розв’язання проблем соціальної сфери, що потребують розгляду на засіданнях виконкому;
– перелік рішень виконкому, за якими буде здійснюватися контроль організаційно-масові заходи.
7. Плани роботи готуються заступником сільського голови з питань діяльності виконкому з урахуванням пропозицій членів виконкому, керівників підприємств, організацій, установ, розташованих на території ради не пізніше як за 15 днів до початку наступного року або кварталу і вносяться на розгляд виконкому.
ІІІ. Кадрова робота.
8. Організацію кадрової роботи у виконкомі забезпечує заступник сільського голови з питань діяльності виконкому. Робота з кадрами здійснюється згідно з чинним законодавством, нормативно-правовими актами з питань кадрової роботи.
9. Прийняття осіб на державну службу у раді, просування по службі та звільнення з неї здійснюється згідно із Законами України «Про державну службу в органах місцевого самоврядування» та «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими та нормативно-правовими актами з цих питань.
10. Зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється за конкурсом, якщо інше не передбачено законодавством.
11. Згідно з Законом України «Про державну службу в органах місцевого самоврядування» у виконкомі створюється кадровий резерв на всі посади посадових осіб місцевого самоврядування з розрахунку – не менше однієї особи на посаду.
Списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядаються в грудні поточного року.
Списки осіб, які пропонуються для зарахування до кадрового резерву, затверджуються розпорядженням сільського голови.
І V. Організація засідань виконкому.
12. Основною формою роботи виконкому є його засідання.
Засідання виконкому скликаються сільським головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції – заступником сільського голови, в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць – другий вівторок місяця о 14:00 годині і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини від загального складу виконкому.
13. Виконкомом в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконкому приймається на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконкому і підписуються сільським головою.
14. У разі незгоди сільського голови з рішенням виконкому, він може зупинити дію цього рішення своїм розпорядженням та винести це питання на розгляд відповідної ради.
15. Рішення виконкому з питань, віднесених до власної компетенції виконавчих органів ради, можуть бути скасовані відповідною радою.
16. З рішенням виконкому можуть ознайомитись всі мешканці сільської ради. На вимогу громадян їм можуть бути видані їх копії.
17. Документи з питань, що вносяться на розгляд виконкому, надаються заступником сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету сільському голові за три дні до засідання. Ці документи включають:
– проект рішення виконкому;
– довідку, у якій викладені питання з висновками і пропозиціями;
– список осіб, які запрошуються на засідання виконкому;
– список доповідачів.
18. Протокол засідання виконкому оформлюється заступником сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету протягом 10-и днів і підписується сільським головою.
У 10-денний термін копії протоколу і рішень надаються відділу організаційно-кадрової роботи апарату райдержадміністрації.

V. Організація роботи та контролю за їх виконанням.
19. Організація роботи з документами в виконкомі здійснюється відповідно до інструкції з діловодства, нормативними актами з цього питання та цим Регламентом.
20. Контролю підлягають зареєстровані документи, у яких установлено завдання або, які містять питання, що потребують контролю.
Обов’язковому контролю підлягає виконання законів України, актів Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів, акти законодавства, розпоряджень і доручень голів обласної і районної державних адміністрацій, запитів і звернень депутатів місцевих рад, народних депутатів України, власних рішень.
21. Відповідальність за виконанням рішень виконкому несуть голова та заступник сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету, або особи, вказані в рішенні виконкому.
22. Контроль за ходом виконання законодавчих актів, Указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, власних рішень здійснюється шляхом:
– аналізу та узагальнення у визначені терміни усної та письмової інформації виконавців про стан виконання в цілому або окремих установлених ними завдань;
– систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що характеризують стан їх виконання;
– в разі необхідності розгляду роботи виконавців на засіданнях виконкому з виконання встановлених завдань;
– розгляду на засіданнях виконкому аналізу виконання власних рішень.
23. Документи виконуються у вказані в самому документі або встановлені актами законодавства термін. Якщо термін виконання не визначено, документи виконуються не пізніше 30 календарних днів, а документи з позначкою «терміново» – протягом семи робочих днів від дати підписання документу.
24. Якщо в документі вказано термін «невідкладно», то документ опрацьовується і доповідається про хід його реалізації в день реєстрації документа.
25. У разі, коли вказано термін «постійно», то про хід його виконання інформувати щоквартально.
26. На документи, виконання яких розраховано до трьох років, інформації надаються за підсумками півріччя, більше трьох років – за підсумками року.
27. У разі неможливості виконання завдання в установлений строк – виконавець до закінчення визначеного строку вносить голові подання про його перенесення з обґрунтуванням причин такої неможливості.
28. Для здійснення контролю у виконкомі ведуться контрольні справи.
29. Зняття з контролю виконаних актів органів вищого рівня та власних рішень проводиться сільським головою або рішенням виконкому на підставі звіту виконавця.
VІ. Організація роботи зі зверненнями громадян.
30. Організація роботи зі зверненнями громадян у виконкомі здійснюється згідно з вимогами Конституції України (ст.. 40), законами України «Про звернення громадян» та «Про місцеве самоврядування в Україні».
31. Письмові звернення попередньо розглядаються сільським головою і реєструються заступником сільського голови з питань діяльності виконавчого комітету і передаються на розгляд згідно резолюції.
32. Звернення розглядаються та порушені в ньому питання вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження.
33. Якщо звернення потребує поглибленого вивчення, термін його розгляду за дозволом сільського голови може бути продовжений на 15 днів.
34. Відповідь громадянину про результати розгляду звернення підписує сільський голова, перший заступник сільського голови або секретар сільської ради.
35. Проведення прийому громадян з особистих питань затверджується рішенням виконкому.
VІІ. Питання організації роботи виконкому, організація чергувань
у вихідні та святкові дні.
36. У виконкомі встановлюється єдиний режим роботи:
– початок роботи о 09:00 годині;
– закінчення роботи о 18:00 годині (у п’ятницю – о 17:00 годині);
– обідня перерва з 13:00 до 14:00 годин.
37. Питання про своє перебування поза приміщенням виконкому в робочий час працівники сільської ради погоджують з сільським головою.
38. У виконкомі ведеться табельний облік робочого часу, який після підписання головою передається в кінці місяця до бухгалтерії.
39. Виїзди у відрядження погоджуються з сільським головою.
40. Після повернення з відрядження працівник протягом трьох днів подає авансовий звіт до бухгалтерії.
41. З метою виконання невідкладної і непередбаченої роботи у вихідні та святкові дні сілььким головою запроваджується чергування у виконкомі.

VІІІ. Відносини виконкому з районною державною адміністрацією.
42. Відносини виконкому з районною державною адміністрацією здійснюються згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з питань виконання ними делегованих повноважень органів виконавчої влади.
ІХ. Відносини виконкому з підприємствами, установами та організаціями.
43. Відносини виконкому з підприємствами, установами та організаціями здійснюються згідно ст. ст. 17, 18 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами.
Х. Відносини виконкому з об’єднаннями громадян і політичними партіями.
44. Відносини виконкому з об’єднаннями громадян і політичними партіями здійснюється відповідно законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про об’єднання громадян», «Про політичні партії», іншого законодавства.

Версія для друку

Напишіть відгук

Ваша пошт@ не публікуватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Можна використовувати XHTML теґи та атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>