Умови проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Сільської ради

Додаток№1

 до рішення  виконавчого комітету

Козівської сільської ради

від 27.05.2015 року № 21

Умови

проведення конкурсу з визначення виконавця послуг з вивезення твердих побутових відходів на території Сільської ради

І.Загальні положення

1.1. Ці Умови розроблені відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 35-1 Закону України «Про відходи», Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року №1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів» та Постанови Кабінету Міністрів України №1173 від 16 листопада 2011 року «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів» і застосовуються для визначення виконавця послуг на вивезення побутових відходів на території Козівської сільської ради (далі – Умови).

1.2. Ці Умови визначають затверджені замовником вимоги до вивезення твердих побутових відходів, режиму роботи надавача послуг при обслуговуванні об’єктів конкурсу та процедуру підготовки та проведення конкурсу по визначенню надавача послуг з вивезення твердих побутових відходів в межах території Козівської сільської ради, замовником яких є виконавчий комітет Козівської сільської ради (далі – Конкурс) і є обов’язковими для конкурсної комісії та претендентів на участь у конкурсі.

 1.3. Терміни, що вживаються в Умовах, мають таке значення:

конкурсна пропозиція – умови надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів, що пропонуються претендентом по наданню зазначених послуг, можливість забезпечення яких підтверджується документально;

конкурсна комісія – постійний або тимчасовий орган, утворений Організатором для розгляду конкурсних пропозицій та прийняття рішення про визначення переможця конкурсу;

претендент-надавач послуг – суб’єкт господарювання (юридична особа), який в установленому порядку подав заяву та документи для участі в конкурсі;

умови конкурсу – встановлені Організатором умови надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів, визначені на відповідному об’єкті конкурсу.

1.4. Метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції та вибір на конкурсних засадах надавача послуг по вивезенню твердих побутових відходів незалежно від форм власності, які спроможні забезпечити належну якість обслуговування населення на території Сільської ради по вивезенню сміття з дотриманням Правил надання послуг з вивезення побутових відходів.

1.5. Організатором проведення конкурсу є виконавчий комітет  Козівської сільської ради (далі – Організатор).

1.6. Рішення щодо проведення конкурсу приймає Організатор.

1.7. Проведення конкурсу забезпечує Організатор.

1.8. Об’єктом конкурсу є надання послуг для фізичних та юридичних осіб, які знаходяться на території  Козівської сільської ради  з вивезення твердих побутових відходів згідно графіка.

1.9. Договір про організацію надання послуг з вивезення твердих побутових відходів укладається з переможцем конкурсу.

Строк дії договору становить  5(п»ять)років.

У разі коли в конкурсі взяв участь тільки один учасник і його пропозицію не було відхилено, строк, на який він визначається виконавцем послуг з вивезення побутових відходів на території Козівської сільської ради, становить 12 місяців.

1.10. При проведенні конкурсу інтереси претендента може представляти його керівник або інша особа, повноваження якої підтверджуються довіреністю від імені претендента, оформленої згідно вимог чинного законодавства України.

1.11. Організатор виконує функції з підготовки матеріалів для проведення конкурсу, їх аналізу та оцінки відповідності конкурсних пропозицій претендента-надавача послуг умовам конкурсу, та матеріалів для подальшого встановлення відносин між організатором та претендентом-надавачем послуг – переможцем конкурсу.

II.Підготовка конкурсу

2.1. Представник Організатора розміщує не пізніше ніж за 30 днів до початку конкурсу в офіційних друкованих засобах масової інформації оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити  наступну інформацію:

2.1.1. найменування Організатора.

2.1.2. умови конкурсу;

2.1.3. порядок одержання необхідної інформації про об’єкт конкурсу;

2.1.4. кінцевий строк прийняття документів для участі в конкурсі;

2.1.5. найменування організації, режим її роботи та адреса, за якою подаються документи для участі в конкурсі;

2.1.6. телефон для довідок (електронна адреса або адреса веб-сайту) з питань проведення конкурсу.

2.2. У конкурсі можуть брати участь претенденти-надавачі послуг (далі – претенденти), які відповідають вимогам, що встановлені статтями 35-1 Закону України «Про відходи», а також умовам проведення конкурсу.

III. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу.

3.1. У конкурсі можуть брати участь юридичні та фізичні особи, які мають відповідну матеріальну базу для надання послуг по вивезенню твердих побутових відходів, транспортні засоби які відповідають вимогам статті 35 Закону України «Про відходи».

Транспортні засоби, які претендент пропонує залучити до вивезення твердих побутових відходів на території  Козівської сільської ради, повинні відповідати вимогам безпеки, охорони праці, державним стандартам, бути зареєстрованими відповідно до чинного законодавства, перебувати в належному технічному і санітарному стані.

Для забезпечення безперебійного надання послуг з вивезення твердих побутових відходів претендент-надавач послуг зобов’язаний мати особисту або орендовану виробничу базу. У разі відсутності особистої виробничої бази перевізник провадить заходи з забезпечення безпеки перевезень на договірних засадах з підприємствами (організаціями), котрі мають кваліфікованих фахівців для здійснення: регламентних робіт з технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів; контролю технічного стану транспортних засобів та медичного огляду водіїв перед виїздом на маршрут; охорони транспортних засобів; Вартість надання послуг з вивезення побутових відходів.

3.2. До участі у конкурсі не допускаються юридичні та фізичні особи, які:

3.2.1. визнані в установленому порядку банкрутами або щодо яких порушено процедуру банкрутства (за винятком тих, стосовно яких проводиться процедура санації), або які проходять процедуру ліквідації як суб’єкти господарювання;

3.2.2. подали для участі у конкурсі неправильно оформлені документи або такі, що містять недостовірну інформацію;

3.2.3. не відповідають вимогам ст. 35-1 Закону України «Про відходи»;

3.3. Надавачі послуг для забезпечення належної організації вивезення твердих побутових відходів зобов’язані:

3.3.1. виконувати вимоги законодавчих і нормативно-правових актів України у сфері надання житлово-комунальних послуг;

3.3.2. виконувати вимоги законодавства щодо поводження з побутовими відходами.

3.3.3. утримувати транспортні засоби в належному технічному і санітарному стані та забезпечувати їх зберігання у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, на майданчиках, стоянках, забезпечених засобами охорони;

3.3.4. забезпечувати контроль технічного і санітарного стану транспортних засобів перед виїздом на маршрут;

3.3.5. забезпечувати проведення медичного контролю стану здоров’я водіїв та обслуговуючого персоналу;

3.3.6. забезпечувати умови праці та відпочинку водіїв та обслуговуючого персоналу згідно з вимогами законодавства.

ІV. Конкурсна документація перелік документів, оригінали або копії яких надаються учасниками конкурсу для підтвердження відповідності учасників встановленим кваліфікаційним вимогам

4.1.Копія Статуту підприємства;

4.2.Копія довідки з ЄДРПОУ;

4.3.Розрахунок тарифів на надання зазначених послуг з розбивкою на категорії споживачів;

4.4.Довідка з податкової служби про відсутність боргових зобов’язань, яка дійсна на день проведення конкурсу;

4.5.Документ, який підтверджує державну реєстрацію суб’єкту господарювання;

4.6.Балансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітній період;

4.7.Довідки відповідних органів державної податкової служби і Пенсійного фонду України про відсутність (наявність) заборгованості за податковими зобов’язаннями та платежами до Пенсійного фонду України;

4.8.Документа, що містить інформацію про технічний потенціал суб’єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають на балансі суб’єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази та контейнерного парку тощо);

4.9.Документа, що містить відомості про обсяги надання послуг із збирання та перевезення твердих, великогабаритних, ремонтних, рідких побутових відходів за останній рік;

4.10.Технічні паспорти на спеціально обладнані транспортні засоби та довідки про проходження ними технічного огляду;

4.11.Довідки-характеристики спеціально обладнаних транспортних засобів (у разі наявності): – тип, вантажопідйомність, наявність пристроїв автоматизованого геоінформаційного контролю та супроводу перевезення побутових відходів, реєстраційний номер,

4.12. Довідки про забезпечення створення умов для щоденного миття спеціально обладнаних транспортних засобів, їх паркування та технічного обслуговування;

4.13. Довідки про проходження водіями медичного огляду;

4.14. Документ, що містить відомості про досвід роботи з надання послуг з вивезення побутових відходів;

4.15 .Наявність контейнерів.

Сільський голова                                                                    О.Клепуц

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>