Про встановлення ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Козівської сільської ради на 2020 рік

КОЗІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

СКОЛІВСЬКОГО  РАЙОНУ  ЛЬВІВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ТРИДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ СЬОМОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

Код згідно з КОАТУУ 4624583000

14 червня 2019 року                           № 456-34/2019
с.Козьова
Про встановлення ставки податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, на території
Козівської сільської ради на 2020 рік
Відповідно до статей 7,10, 12, 14, 265, 266 Податкового кодексу України (із
змінами та доповненнями), керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 та частиною
1 статті 59 Закону України про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи
пропозиції депутатів, сесія Козівської сільської ради
ВИРІШИЛА:

1. Встановити на території Козівської сільської ради на 2020 рік:
1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з
додатком 1;
2) пільги для фізичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту
266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з
додатком 2.

1. Прийняте рішення довести до відома Сколівського відділення Стрийської ОДПІ
ГУ ДФС у Львівській області та офіційно оприлюднити, в тому числі на
офіційному сайті Козівської сільської ради.
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з
питань соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку
бюджету і фінансів.

Сільський  голова                    О.М.Клепуц

Додаток 1 до рішення _34_-ї сесії 7-го
скликання Козівської сільської ради
№ 456-34/2019 від 14.06.2019

СТАВКИ

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1
Ставки встановлюються на _2020_ рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області Код району Код згідно з КОАТУУ Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

46 245 4624583000 Козівська сільська рада
Класифікація будівель та споруд 2

Ставки податку 3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної
заробітної плати)

код 2 найменування 2

для юридичних осіб для фізичних осіб
1
зона 4
2
зона 4
3
зона 4 1 зона 4 2
зона 4
3
зона 4

11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні 5
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1,500 0,500
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної
комфортності

1,500 0,500
1110.3 Будинки садибного типу 1,500 0,500
1110.4 Будинки дачні та садові 1,500 0,500
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами 5
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 1,500 0,500
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної
комфортності

1,500 0,500

1122 Будинки з трьома та більше квартирами 5
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1,500 0,500
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної
комфортності, індивідуальні

1,500 0,500
1122.3 Будинки житлові готельного типу 1,500 0,500
113 Гуртожитки 5
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 1,500 0,500
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних
закладів 5

– –
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів 5 – –

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та
інвалідів 5

– –
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки 5 – –
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних 5 – –
1130.9 Будинки для колективного проживання інші 1,500 0,500
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 1,500 1,000
1211.2 Мотелі 1,500 1,000
1211.3 Кемпінги 1,500 1,000
1211.4 Пансіонати 1,500 1,000
1211.5 Ресторани та бари 1,500 1,000
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 1,500 1,000
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 1,500 1,000
1212.3 Центри та будинки відпочинку 1,500 1,000
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не
класифіковані раніше

1,500 1,000

122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні 5
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого
управління 5

– –
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,500 1,000
1220.3 Будівлі органів правосуддя 5 – –
1220.4 Будівлі закордонних представництв 5 – –
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових
підприємств

1,500 1,000

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей
інші

1,500 1,000

123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 1,500 1,000
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 5 – –
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 1,500 1,000
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 1,500 1,000
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського
харчування

1,500 1,000
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 1,500 1,000
1230.9 Будівлі торговельні інші 1,500 1,000
124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного
транспорту

1,500 1,500
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 1,500 1,500
1241.3 Будівлі міського електротранспорту 1,500 1,500
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного
транспорту

1,500 1,500

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з
ними будівлі

1,500 1,500
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 1,500 1,500
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення,
телефонних станцій, телекомунікаційних центрів
тощо

1,500 1,500

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні,
трамвайні та тролейбусні депо

1,500 1,500
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 1,500 1,500
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 1,500 1,000
1242.2 Гаражі підземні 1,500 1,000
1242.3 Стоянки автомобільні криті 1,500 1,000
1242.4 Навіси для велосипедів 1,500 1,000
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові 5
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та
металообробної промисловості 5

– –
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії 5 – –
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної
промисловості 5

– –
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості 5 – –
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості 5 – –
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної
промисловості 5

– –

1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та
целюлозно-паперової промисловості 5

– –

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії,
будівельних матеріалів та виробів, скляної та
фарфоро-фаянсової промисловості 5

– –

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв,
включаючи поліграфічне 5

– –

1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 1,500 1,500
1252.2 Резервуари та ємності інші 1,500 1,000
1252.3 Силоси для зерна 1,500 1,000
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 1,500 1,000
1252.5 Склади спеціальні товарні 1,500 1,000
1252.6 Холодильники 1,500 1,000

1252.7 Складські майданчики 1,500 1,000
1252.8 Склади універсальні 1,500 1,000
1252.9 Склади та сховища інші 5 – –
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 1,500 1,500
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних
виступів

1,500 1,500
1261.3 Цирки 1,500 1,500
1261.4 Казино, ігорні будинки 1,500 1,500
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 1,500 1,500
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 1,500 1,500
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї 5 – –
1262.2 Бібліотеки, книгосховища 5 – –
1262.3 Технічні центри 1,500 1,000
1262.4 Планетарії 5 – –
1262.5 Будівлі архівів 5 – –
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів 5 – –
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-
вишукувальних установ

1,500 1,000
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 1,500 1,000
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних
закладів 5

– –
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 5 – –
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних
закладів 5

– –

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей
з особливими потребами 5

– –
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 1,500 1,000
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5 – –
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів
інші 5

– –

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального
обслуговування, навчальних закладів 5

– –
1264.2 Лікарні профільні, диспансери 5 – –
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри,
пологові будинки 5

– –

1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та
консультації 5

– –

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних
Сил 5

– –

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної
реабілітації 5

– –

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі
інші 5

– –

1265 Зали спортивні 5
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні,
тенісні тощо

1,500 1,000
1265.2 Басейни криті для плавання 1,500 1,000
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 1,500 1,000
1265.4 Манежі легкоатлетичні 1,500 1,000
1265.5 Тири 1,500 1,000
1265.9 Зали спортивні інші 1,500 1,000
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 5
1271.1 Будівлі для тваринництва 5 – –
1271.2 Будівлі для птахівництва 5 – –
1271.3 Будівлі для зберігання зерна 5 – –
1271.4 Будівлі силосні та сінажні 5 – –
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та
виноробства 5

– –
1271.6 Будівлі тепличного господарства 5 – –
1271.7 Будівлі рибного господарства 5 – –
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва 5 – –
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші 5 – –
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності 5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 5 – –
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 1,500 1,000
1272.3 Цвинтарі та крематорії 5 – –
1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою 5
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури 5 – –
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця,
що охороняються державою 5

– –
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5 – –
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше 5
1274.1 Казарми Збройних Сил 5 – –
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб 5 – –
1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих
ізоляторів 5

– –

1274.4 Будівлі лазень та пралень 1,500 1,000
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 1,500 1,000
__________
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-
територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора
будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті
30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби
чотирма) десятковими знаками після коми.
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від
зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або
частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм
підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

Сільський  голова                    О.М.Клепуц

Додаток 2 до рішення _34_-ї сесії 7-го
скликання Козівської сільської ради
№ 456-34/2019 від 14.06.2019

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2
пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1
Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01.01.2020 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних
територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області Код району Код згідно з
КОАТУУ

Найменування адміністративно-
територіальної одиниці
або населеного пункту, або території
об’єднаної територіальної громади
46 245 4624583000 Козівська сільська рада

Група платників, категорія/класифікація

будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми
податкового зобов’язання

за рік)

Фізичні особи – власники господарських (присадибних) будівель,
тобто допоміжних (нежитлових) приміщень, до яких належать сараї,
хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси,
котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

100%

__________
1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту
266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних населених
пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги затверджуються окремо.

Сільський  голова                    О.М.Клепуц

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>