ПОЛОЖЕННЯ про порядок справляння транспортного податку на території Козівської сільської ради у 2020 році

Додаток 1
До рішення №_453_-_34 /2019
від 14/06/ 2019 «Про встановлення
транспортного податку на території
Козівської сільської ради на 2020 рік»

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок справляння транспортного податку
на території Козівської сільської ради у 2020 році

Дане положення про порядок справляння транспортного податку на території
Козівської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно до ст. 7,10, 12, 265,
267 Податкового кодексу України (із змінами та доповненнями) (далі – ПКУ), пункту 24
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
1. Платники податку
1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі
нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні
легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктами
оподаткування.
2.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не
більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375
розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового
(звітного) року.
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі,
за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового
(звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу
пального";
Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої
влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного,
соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік
легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та
середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі
дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип
пального.
3. База оподаткування
3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування
відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.
4. Ставка податку
4.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000
гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до
підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.
5. Податковий період
5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
6. Порядок обчислення та сплати податку
6.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних осіб
здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та
відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку

контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового
(звітного) періоду (року).
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується
фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на
такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому
власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про
сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за
місцем реєстрації об’єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.
6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим
органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку
податку.
З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісячно, у 10-денний
строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості,
необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на
перше число відповідного місяця.
Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
6.4. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом
на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за
місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку,
передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками
поквартально.
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною
особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий
об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на
такий об’єкт.
6.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до
іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1
січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на
зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він
набув право власності на цей об’єкт.
Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику
після отримання інформації про перехід права власності.
6.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується
пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому
проведено реєстрацію транспортного засобу.
6.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного року
податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, наступного за
місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти років.
6.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який
відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктом оподаткування,
транспортний податок за такий легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за
місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо
такий факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про
вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань,
виданим уповноваженим державним органом.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному володільцю)
податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль
було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник
податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію такої постанови (рішення)
протягом 10 днів з моменту отримання.

6.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, який
відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об’єктом оподаткування,
уточнююча декларація юридичною особою – платником податку подається протягом 30
календарних днів з дня внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення
до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча декларація
юридичною особою – платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня
складання постанови слідчого, прокурора чи винесення ухвали суду.
6.10. Фізичні особи – платники податку мають право звернутися з письмовою заявою
до контролюючого органу за місцем своєї реєстрації для проведення звірки даних щодо:
а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку;
б) розміру ставки податку;
в) нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними,
підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів
(зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід
права власності на об’єкт оподаткування, документів, що впливають на середньоринкову
вартість легкового автомобіля), контролюючий орган за місцем реєстрації платника
податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове
повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається
скасованим (відкликаним).
Фізичні особи – нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, звертаються за
проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем реєстрації об’єктів
оподаткування".
7. Порядок сплати податку
267.7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і
зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу
України.
8. Строки сплати податку
267.8.1. Транспортний податок сплачується:
а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-
рішення;
б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що
наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації"
Сільський голова

О.Клепуц

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>